Tag: Windows 10 Mobile

Universal Windows Platform (UWP) là gì?

UWP là gì?

Universal Windows Platform (UWP) là một nền tảng chứa các tính năng mà Windows 10 cho phép các ứng dụng sử dụng, ví dụ như khả năng truy cập mạng, khả năng truy cập xuống bộ nhớ lưu trữ của máy, khả năng xử lý tập tin, khả năng chơi ...