Connect with us

W10Zip: Nén và giải nén file miễn phí trên Win 10

w10zip - W10Zip: Nén và giải nén file miễn phí trên Win 10

W10Zip: Nén và giải nén file miễn phí trên Win 10bài dởbài hay

W10Zip là một ứng dụng UWP có chức năng giải nén tập tin Zip và đặc biệt là khả năng nén với nhiều tùy chọn mã hóa theo chuẩn bảo mật cao cấp (AES 128-bit, 192-bit, 256-bit và Zip 2.0 (Legacy)).
W10Zip tương thích Windows 10 và Windows 10 Mobile. Dung lượng 8 -19 MB.

d3709f9a050398b531bb0fad6280f9cc?s=128&d=retro&r=G - W10Zip: Nén và giải nén file miễn phí trên Win 10
The app was not found in the store. 🙁

W10Zip hoàn toàn không có quảng cáo và cách sử dụng đơn giản. Tất cả chức năng nằm trong thanh trình đơn cạnh trái, bao gồm:

1. Create Archive:

Chức năng tạo file nén. Trước tiên, bạn bấm Add items để chọn file/thư mục trên thiết bị muốn nén hay tạo thư mục chứa file nén trong ứng dụng.

Tiếp theo, bạn bấm Create archive để tiến hành nén tất cả file trên giao diện chính của W10Zip. Nếu bạn chỉ muốn nén file trong thư mục thì mở thư mục đó > Create archive.

2017 08 03 18 02 01 600x450 - W10Zip: Nén và giải nén file miễn phí trên Win 10

Một pop-up hiện ra, bạn tiến hành cài đặt thuộc tính cho file nén. Bao gồm:

– Compression level: Tùy chọn mức độ nén với ba cấp độ: Maximum compression (chế độ nén tối ưu và cao nhất, mặc đinh), Fast compression (chế độ nén trung bình, tốc độ nhanh), No compression (chế độ nén bình thường, dung lượng cao hơn so với hai chế độ kia).

– Encryption type: Nếu muốn mã hóa bảo vệ file, bạn bật tùy chọn này rồi chọn một chuẩn mã hóa (AES 128-bit, 192-bit, 256-bit và Zip 2.0 (Legacy). Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu (tối thiểu 6 kí tự).

– Split Zip Archive: Bạn bật tùy chọn này nếu muốn cắt file nén nếu dung lượng quá lớn, phù hợp khi chia sẻ. Tiếp theo, bạn chọn dung lượng cắt cho file nén và đơn vị (KB, MB, GB). Sau đó, bạn giữ nguyên hay đặt tên cho file nén cắt này (Base file name).

File nén cắt bởi ứng dụng sẽ có đuôi *.z01, *.z02, *.z03,… Trong đó, có file nén chính giữ nguyên đuôi zip.

– Zip Archive comment: Thêm thông tin về file nén trong mục này nếu cần hoặc bỏ qua.

Sau cùng, bạn bấm Accept > chọn vị trí lưu > Select Folder. Để tạo file nén với nội dung khác, bạn bấm nút ba chấm > New archive > Yes để xóa nội dung thực hiện trước đó.

 

2. Open Archive:

Khi mở mục chức năng này, cửa sổ sẽ mở ra để bạn chọn file nén Zip muốn trích xuất. Bạn có thể trích xuất từng file hay toàn bộ. Bấm Extract all để trích xuất toàn bộ dữ liệu trong file nén, bạn nhập thêm mật khẩu nếu có cài đặt mã bảo vệ. Nếu muốn trích xuất từng file, bấm Multi-selection > chọn file > Extract selected > chọn vị trí lưu > Select Folder.

2017 08 03 18 49 09 600x370 - W10Zip: Nén và giải nén file miễn phí trên Win 10

Với những file nén được cắt bởi ứng dụng. Để tiến hành giải nén chúng, bạn phải chọn toàn bộ file cắt. Ứng dụng sẽ hiển thị các dữ liệu trong file nén cắt. Bạn có thể mở xem file và thực hiện giải nén như hướng dẫn.

Bạn có thể dùng WinRAR hay phần mềm nén khác để giải nén file cắt bằng cách bấm chuột phải lên file nén chính > Extract here, nhập mật khẩu nếu có.

Để chọn giải nén file khác, bấm Open archive. Và bạn có thể tiến hành giải nén cùng lúc nhiều file.

 

3. Recent files:

Xem lịch sử các file nào bạn đã nén và giải nén. Bạn có thể truy xuất và xem lại file bằng cách bấm lên file nén đó trong W10Zip.

Xem thêm các bài viết Windows 10.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top