Tag: Thủ thuật Windows 10

Cách cập nhật lên Windows 10 May 2019 Update

Cách cập nhật lên Windows 10 May 2019 Update

Phiên bản Windows 10 May 2019 Update đã chính thức ra mắt, tuy nhiên bạn có thể sẽ không tìm thấy trong phần update của Windows mà cần chạy một công cụ có tên Windows 10 Update Assistant. Trong bài viết trước, Trải Nghiệm Số đã có bài Tổng hợp cách tải ...

Hướng dẫn tự khóa Windows khi đóng laptop

Hướng dẫn tự khóa Windows khi đóng laptop

Thủ thuật trong bài viết này sẽ giúp hệ thống Windows tự động khóa trong trường hợp bạn gập laptop lại tạm không sử dụng nữa. Mặc định, nếu bạn đóng laptop lại khi đang làm việc, máy sẽ có ba trạng thái tùy chỉnh: sleep, hibernate, hoặc shutdown. Còn một ...