Connect with us

Cách hiển thị đường dẫn thư mục đầy đủ trong File Explorer trên Win 10

Tao thu muc khong the xoa tren Windows 10 featured - Cách hiển thị đường dẫn thư mục đầy đủ trong File Explorer trên Win 10

Cách hiển thị đường dẫn thư mục đầy đủ trong File Explorer trên Win 10bài dởbài hay

Khi bạn sử dụng File Explorer , bạn không nhận được đường dẫn thư mục đầy đủ trên thanh địa chỉ (address bar). Nếu bạn muốn xem đường dẫn thư mục đầy đủ trong File Explorer, bạn phải cài đặt một ứng dụng có tên Classic Shell.
Đầu tiên, bạn hãy tải về và cài đặt Classic Shell tại đây. Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy bộ 4 ứng dụng nhỏ trong Start menu. Bạn hãy chọn mục Classic Explorer Settings.

Trong cửa sổ hiện ra, bạn hãy bấm chọn mục Disable Breadcrumbs > bấm OK để xác nhận.

classic explorer 2 - Cách hiển thị đường dẫn thư mục đầy đủ trong File Explorer trên Win 10

Bây giờ bạn hãy bật File Explorer lên lại sẽ thấy thư mục sẽ hiển thị đầy đủ như ảnh dưới:

classic explorer 3 - Cách hiển thị đường dẫn thư mục đầy đủ trong File Explorer trên Win 10

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top