Connect with us

Cách sao lưu lại bố cục thanh taskbar trên Windows 10

windows 10 transparent taskbar start featured - Cách sao lưu lại bố cục thanh taskbar trên Windows 10

Cách sao lưu lại bố cục thanh taskbar trên Windows 10bài dởbài hay

Thanh taskbar trên Windows 10 rất quan trọng, nhất là khi bạn ghi các ứng dụng hay dùng lên nó theo thứ tự quen thuộc. Sao lưu lại chúng là nên làm để có trục trặc gì bạn cũng dễ dàng phục hồi được.
Đầu tiên bạn cần lưu ý là các mục và thứ tự chỉ có thể được khôi phục nếu các ứng dụng liên quan đã được cài đặt trên hệ thống của bạn. Chẳng hạn, nNếu bạn đang khôi phục bố cục taskbar bao gồm Firefox được ghim vào một vị trí nhất định trên thanh taskbar nhưng bạn chưa cài đặt Firefox, biểu tượng sẽ không tự động được thêm vào.

Để sao lưu bố cục thanh tác vụ taskbar, bạn chỉ cần sao lưu một khóa trong phần registry. Việc sao lưu không yêu cầu quyền quản trị nhưng nếu bạn phục hồi thì bạn cần có quyền cao nhất. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Mở hộp thoại Run (WIN + R), gõ vào regedit và Enter để mở Registry Editor.

Bước 2: Trỏ đến khóa Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband.

Bước 3: Bấm chuột phải vào chữ Taskband > chọn Export. Lưu lại file vào ở cứng (file .reg).

Bây giờ khi bạn muốn khôi phục lại thanh tác vụ, bạn chỉ cần mở Explorer, tìm file .reg đã lưu, bấm phải chuột vào file và chọn Merge là xong.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top