Tag: Taskbar

Taskbar (thanh tác vụ) là một phần tử của hệ điều hành nằm ở cuối màn hình. Nó cho phép bạn xác định vị trí và khởi chạy các chương trình thông qua nút Start hoặc xem bất kỳ chương trình nào hiện đang mở.

Ở phía bên phải của thanh tác vụ là khu vực thông báo cho phép bạn kiểm tra ngày giờ, các mục chạy ngầm. Thanh tác vụ lần đầu tiên được giới thiệu với Microsoft Windows 95 và được tìm thấy trong tất cả các phiên bản tiếp theo của Windows.