Connect with us

Cách thay đổi font chữ hệ thống Windows 10

windows 10 april update featured - Cách thay đổi font chữ hệ thống Windows 10

Cách thay đổi font chữ hệ thống Windows 10bài dởbài hay

Rất dễ dàng nếu bạn muốn đổi font chữ hệ thống Windows 7 hay Windows 8, nhưng Windows 10 lại không cho phép bạn làm như vậy mà mặc định bạn phải xài font Segoe UI. Nếu không thích, thủ thuật trong bài này sẽ giúp bạn chuyển đổi font ở cấp hệ thống.
Đầu tiên bạn cần phải xác định tên font chữ mà bạn muốn chuyển qua bằng cách bấm phải vào màn hình Desktop > chọn Personalize > chuyển qua tab Fonts và chọn một fonts như ý.

thay doi font he thong windows 10 1 - Cách thay đổi font chữ hệ thống Windows 10

Tiếp theo bạn hãy mở ứng dụng soạn thảo văn bản Notepad ra, điền vào nội dung sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]

“Segoe UI (TrueType)”=””

“Segoe UI Bold (TrueType)”=””

“Segoe UI Bold Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Light (TrueType)”=””

“Segoe UI Semibold (TrueType)”=””

“Segoe UI Symbol (TrueType)”=””

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

“Segoe UI”=”Newfont”

thay doi font he thong windows 10 2 - Cách thay đổi font chữ hệ thống Windows 10

Trong đó Newfont là tên chính xác font bạn muốn đổi. Sau đó vào File > Save, mục Save as type bạn chọn All Files (*.*), ở phần File name bạn đặt tên kèm theo đuôi .reg như ảnh dưới.

thay doi font he thong windows 10 3 - Cách thay đổi font chữ hệ thống Windows 10

Bây giờ bạn đã có một file .reg để thay đổi khóa Registry, việc cần làm là bạn bấm đúp vào file này để xác nhận thay đổi Registry, sau đó khởi động lại là sẽ thấy Windows 10 đổi font mới giúp bạn.

Nếu bạn muốn quay lại Segoe UI, hãy tạo một tệp Notepad mới và sử dụng nội dung như bên dưới:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]

“Segoe UI (TrueType)”=”segoeui.ttf”

“Segoe UI Black (TrueType)”=”seguibl.ttf”

“Segoe UI Black Italic (TrueType)”=”seguibli.ttf”

“Segoe UI Bold (TrueType)”=”segoeuib.ttf”

“Segoe UI Bold Italic (TrueType)”=”segoeuiz.ttf”

“Segoe UI Emoji (TrueType)”=”seguiemj.ttf”

“Segoe UI Historic (TrueType)”=”seguihis.ttf”

“Segoe UI Italic (TrueType)”=”segoeuii.ttf”

“Segoe UI Light (TrueType)”=”segoeuil.ttf”

“Segoe UI Light Italic (TrueType)”=”seguili.ttf”

“Segoe UI Semibold (TrueType)”=”seguisb.ttf”

“Segoe UI Semibold Italic (TrueType)”=”seguisbi.ttf”

“Segoe UI Semilight (TrueType)”=”segoeuisl.ttf”

“Segoe UI Semilight Italic (TrueType)”=”seguisli.ttf”

“Segoe UI Symbol (TrueType)”=”seguisym.ttf”

“Segoe MDL2 Assets (TrueType)”=”segmdl2.ttf”

“Segoe Print (TrueType)”=”segoepr.ttf”

“Segoe Print Bold (TrueType)”=”segoeprb.ttf”

“Segoe Script (TrueType)”=”segoesc.ttf”

“Segoe Script Bold (TrueType)”=”segoescb.ttf”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

“Segoe UI”=-

Cũng lưu lại thành file reg và bấm đúp vào, sau đó khởi động lại để quay về font chuẩn Segoe UI trên Windows 10.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top