Tag: Electra Jailbreak

Đem giao diện Galaxy S9 lên iPhone

Đem giao diện Galaxy S9 lên iPhone

Tác giả PeterDev vừa cung cấp cho người dùng bộ giao diện Samsung Experience 9.0 dành cho iOS thông qua bộ theme tương thích Anemone Theme. Bộ giao diện bao gồm toàn bộ icon có trong Samsung Experience 9.0 mới nhất của Samsung, trong bản 1.1.1 được tác giả đưa ...

17 tweak hay cho iOS 11 tuần qua

Tweak hay cho iOS 10: Iconizer, NoBlur, iKeywi 3, Lithium Ion,…

Mời bạn cùng Trải Nghiệm Số điểm qua 17 tweak hay cho iOS 11 ra mắt tuần qua. NoStatusBarNC Tweak này giúp ẩn đi status bar và notification center giúp bạn có một giao diện màn hình khoá rất gọn nhẹ. Tweak có sẵn và miễn phí trên repo BigBoss. ...