Connect with us

Passby – thêm nhiều tính năng hay cho khoá màn hình passcode

passsby featured - Passby - thêm nhiều tính năng hay cho khoá màn hình passcode

Passby – thêm nhiều tính năng hay cho khoá màn hình passcodebài dởbài hay

Với tweak hay cho iOS 11 Passby, bạn có thể bổ sung thêm nhiều tính năng mở khoá thông minh trong nhiều trường hợp.
Mặc định khi đặt khoá màn hình bằng passcode, bất cứ khi nào bạn khoá màn hình thì khi mở lại bạn đều phải nhập lại bằng mật khẩu (hay TouchID, FaceID). Việc này là quan trọng giúp thiết bị của bạn an toàn. Tuy nhiên có những trường hợp như khi bạn ở nhà, bạn kết nối đến mạng Wi-Fi nhà an toàn và muốn tắt tính năng này đi để tiện dụng hơn. Tweak Passby sẽ giúp bạn. Tweak này có thể giúp bạn tự động vô hiệu hoá Passcode trong trường hợp kết nối với một mạng Wi-Fi tin cậy, một thiết bị bluetooth tin cậy,… rất nhiều tính năng.

Để cài đặt Passby, máy bạn phải chạy iOS 9 – iOS 11 đã jailbreak. Bạn có thể vào Cydia và tìm tweak ngay trên source BigBoss (hoàn toàn miễn phí). Sau khi cài đặt và chọn Restart Springboard để tải lại giao diện. Bạn hãy vào Settings > Passby để cấu hình.

passby tweak 3 - Passby - thêm nhiều tính năng hay cho khoá màn hình passcode

Mục General:

 • Enable: Kích hoạt tweak này lên để sử dụng.
 • Do not require passcode after respring: Không cần nhập lại passcode sau khi respring máy.
 • Passcode is 6-digit: Thiết lập passcode là 6 số.
 • Show last time unlocked: Hiển thị thời gian lần gần nhất mở khoá.
 • Use 24h format: Dùng định dạng giờ là 24h.

Mục Auto-unlock options:

 • Use auto-unlock: Bật tính năng tự động mở khoá. Tính năng này sẽ tự động mở khoá máy của bạn sau một khoảng thời gian được định sẵn.
 • Auto-unlock timeout: Thời gian timeout.

passby tweak 2 - Passby - thêm nhiều tính năng hay cho khoá màn hình passcode

Mục Wi-Fi Auto-unlock options:

 • Use Wi-Fi auto-unlock: Bật tính năng tự động mở khoá bằng Wi-Fi. Tính năng này sẽ vô hiệu hoá passcode trong trường hợp bạn kết nối tới một mạng Wi-Fi tin cậy.
 • Enabled Wi-Fi networks list: Danh sách các mạng Wi-Fi tin cậy.

Mục Bluetooth Auto-unlock options:

 • Use Bluetooth auto-unlock: Bật tính năng tự động mở khoá bằng bluetooth. Tính năng này sẽ vô hiệu hoá passcode trong trường hợp bạn kết nối tới một thiết bị bluetooth đã tin cậy.
 • Enabled Bluetooth devices list: Danh sách các thiết bị bluetooth tin cậy.

passby tweak 1 - Passby - thêm nhiều tính năng hay cho khoá màn hình passcode

Mục Other unlock options:

 • Auto-unlock when using headphones: Tự mở khoá khi bạn đang dùng headphone.
 • Dismiss lockscreen if no notification: Không sử dụng màn hình khoá trong trường hợp bạn không có thông báo mới.

Mục Magic passcode options:

 • Use Magic Passcode: Mở chế độ đặt passcode đặc biệt.
 • Magic Passcode configuration: Thiết lập passcode đặc biệt. Passcode này có thể tuỳ biến như hai con số của giờ hiện tại, phút hiện tại chẳng hạn,…

Còn rất nhiều mục để bạn khám phá. Tweak khá thú vị và lại miễn phí. Bạn hãy thử ngay nhé.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top