Tag: Cách sử dụng Teamviewer 12

Cách sử dụng TeamViewer Meeting

Cách sử dụng TeamViewer Meeting

Teamviewer Meeting là chức năng họp nhóm từ xa gồm nhiều người, bạn có thể trình diễn màn hình máy tính, gọi video hay gọi điện thoại trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, người tham gia Teamviewer Meeting không cần có TeamViewer mà vẫn họp nhóm bình thường bằng ...

Cách sử dụng TeamViewer QuickSupport

Cách sử dụng TeamViewer QuickSupport

TeamViewer QuickSupport được dùng để nhận điều khiển từ máy tính trên thiết bị di động chạy Andoid, iOS, BlackBerry hay Windows Mobile.   Teamviewer QuickSupport là gì? Teamviewer QuickSupport cho phép bạn truy cập vào iPhone/iPad thông qua phần mềm Teamviewer trên máy tính hoặc ứng dụng Teamviewer trên ...