Tag: bằng sáng chế

Kết luận vụ Hytera Communications vi phạm bản quyền của Motorola Solutions

Kết luận vụ Hytera Communications vi phạm bản quyền của Motorola Solutions

Sau hơn 1 năm điều tra về vụ kiện vi phạm bản quyền giữa Motorola Solutions và Hytera Communications, Thẩm phán đã kết luận Hytera Communications vi phạm bốn bản quyền của Motorola Solutions. Trong đơn khiếu nại vi phạm bản quyền do Motorola Solutions đệ trình vào ngày 29/3/2017 chống lại ...