Connect with us

Kết luận vụ Hytera Communications vi phạm bản quyền của Motorola Solutions

lawsuit judge law court decision sued gavel 100614064 orig - Kết luận vụ Hytera Communications vi phạm bản quyền của Motorola Solutions

Kết luận vụ Hytera Communications vi phạm bản quyền của Motorola Solutionsbài dởbài hay

Sau hơn 1 năm điều tra về vụ kiện vi phạm bản quyền giữa Motorola Solutions và Hytera Communications, Thẩm phán đã kết luận Hytera Communications vi phạm bốn bản quyền của Motorola Solutions.
Trong đơn khiếu nại vi phạm bản quyền do Motorola Solutions đệ trình vào ngày 29/3/2017 chống lại Hytera Communication Corporation Limited, Motorola Solutions cáo buộc Hytera đang nhập và bán trái phép các thiết bị và hệ thống bộ đàm vô tuyến hai chiều cùng các phần mềm và các cấu phần liên quan vi phạm bốn bằng sáng chế của Motorola Solutions.

lawsuit judge law court decision sued gavel 100614064 orig 600x338 - Kết luận vụ Hytera Communications vi phạm bản quyền của Motorola Solutions

Những bằng sáng chế này liên quan đến những công nghệ quan trọng trong vận hành các sản phẩm bộ đàm vô tuyến chuyên nghiệp và thương mại của Hytera hiện nay.

Phán quyết của Thẩm phán được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài, với đỉnh điểm là một buổi điều trần kéo dài một tuần với lời khai của các nhân chứng từ Motorola Solutions và Hytera, hàng trăm trang tài liệu và hàng ngàn mẫu vật.

Trong một phần thông báo kết luận ban đầu, Thẩm phán McNamara nhận thấy tất cả bốn bằng sáng chế của Motorola Solutions đều hợp lệ, Hytera đã vi phạm các bằng sáng chế này và Motorola Solutions đã đáp ứng được yêu cầu pháp lý trong việc chứng minh “ngành kỹ thuật nội địa” (chứng minh rằng có đã lĩnh vực/ngành ở Mỹ liên quan hoặc liên quan một phần đến các sản phẩm được đề cập) cho ba trong bốn bằng sáng chế.

Thẩm phán McNamara cũng đề xuất lệnh cấm nhập vào Hoa Kỳ các sản phẩm vi phạm đối với các Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 7,369,869, 7,729,701 và 8,279,991 của Motorola, cũng như lệnh cấm bán và tiếp thị các sản phẩm vi phạm bản quyền đã được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Phán quyết cuối cùng của ITC dự kiến ​​sẽ được ban hành vào ngày 6/11/2018.

Mark Hacker, Cố vấn và Giám đốc Hành chính của Motorola Solutions, cho biết: “Phán quyết của thẩm phán McNamara xác nhận các cáo buộc của chúng tôi, tôn trọng tính toàn vẹn của tài sản trí tuệ của chúng tôi và khiển trách Hytera vì hành vi không trung thực và bất hợp pháp của họ khi cố tình vi phạm các bằng sáng chế của Motorola.

Mặc dù chúng tôi coi Kết luận ban đầu là một bước quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần trong những nỗ lực toàn cầu của chúng tôi nhằm giải quyết hành vi trộm cắp có hệ thống, trơ tráo và nghiêm trọng của Hytera đối với sở hữu trí tuệ của chúng tôi.”

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top