App: Instagram

Lemon8 là gì?

Lemon8 là gì?

ByteDance, chủ sở hữu của TikTok, đang thúc đẩy một ứng dụng mạng xã hội khác có tên "Lemon8". Với những căng thẳng đang diễn ra giữa TikTok và các nước phương Tây, một số người suy đoán rằng ByteDance đang muốn cạnh tranh với Instagram, đặc biệt là ở ...

Instagram Notes là gì?

Instagram Notes là gì?

Instagram đã thêm một tính năng mới gọi là "Ghi chú". Với Instagram Notes, người dùng có thể viết một đoạn văn bản ngắn ngay trên ảnh đại diện của mình, chẳng hạn như một suy nghĩ hoặc một câu trích dẫn tổng kết tình hình. cách bạn hành động ...

Cách xem Instagram Live trên máy Mac

Cách xem Instagram Live trên máy Mac

Nếu bạn yêu thích Instagram, bạn có thể đã xem các luồng trực tiếp trên điện thoại của mình từ những người bạn theo dõi. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để xem Instagram Live trên Mac? Instagram mang đến trải nghiệm tốt nhất trong ứng ...