Tag: bảo mật

Google OSV-Scanner là gì?

Google OSV-Scanner là gì?

OSV-Scanner là một công cụ nguồn mở mới của Google nhằm cung cấp cho các nhà phát triển nguồn mở quyền truy cập vào dữ liệu có thể hỗ trợ họ kiểm soát mọi lỗ hổng có thể làm hỏng dự án của họ. OSV-Scanner dựa trên dịch vụ OSV.dev, ...