Tag: hợp tác

Zenkit là gì?

Zenkit là gì?

Zenkit có thể được xem là một bộ công cụ có thể đáp ứng được các nhu cầu công việc khác nhau. Từ việc lập kế hoạch cho đến theo dõi tiến độ của dự án mà bạn đang lên ý tưởng thiết kế. Tại Việt Nam người dùng Zenkit ...