Connect with us
fanime 2016 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

GAME

Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016


| 04/06/2016

Fanime 2016 là một sự kiện thường niên được tổ chức San Jose, Mỹ. Cùng với comic-con, Fanime là một sự kiện được thực hiện dành cho các fan truyện tranh, phim hoạt hình và video game, nhưng tập trung nhiều hơn vào các tác phẩm của Nhật Bản.

Dưới đây là một số hình ảnh cosplay ấn tượng tại sự kiện này:

1sIaZjU - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUj7s3 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaCGc - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjBhQ - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaOoQ - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUk5og - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaV3E - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjlzt - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaAhy - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUiRtb - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaG8J - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjwLk - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaO8q - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjsuW - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaKW3 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUiQFK - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaGpw - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjva6 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIb0o5 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUiSNS - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaDK5 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjnYj - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaLJM - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjp2h - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaE0S - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjCT9 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaExV - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjym9 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIbhas - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjUt2 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaUwE - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUj5Ar - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

 

1sIb4nL - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUk7MU - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaR40 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjjHR - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIb2MN - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjuDb - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaTJ8 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjwuC - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaVka - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjvqC - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaQ05 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjwLj - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIb33l - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjyCF - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIboTB - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjQJK - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaPZV - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjC5n - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaHd5 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjSBq - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIb0o9 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUj7Z5 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaNBr - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjt1Y - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIbjPC - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUiRcM - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIb0EH - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjm6v - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaIxC - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjnrb - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaXbO - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1TUjBi3 - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

1sIaN4f - Tổng họp những bộ cosplay đẹp tại sự kiện Fanime 2016

Ảnh: GameSpot

Xem thêm trong chuyên mục GAME
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top