PHIM

Các bài đánh giá phim cũng là một trong những điểm đáng chú ý của Trải Nghiệm Số. Hiện tại chuyên mục chủ đánh là các bài đánh giá phim mới chiếu rạp tại Việt Nam.