Connect with us

Dùng Send Secure chia sẻ file tức thời theo dạng mạng ngang hàng

Send Secure featured - Dùng Send Secure chia sẻ file tức thời theo dạng mạng ngang hàng

Dùng Send Secure chia sẻ file tức thời theo dạng mạng ngang hàngbài dởbài hay

Send Secure là một dịch vụ chia sẻ file mới theo dạng mạng ngang hàng (P2P) mà bạn có thể sử dụng miễn phí và không cần tài khoản.
Send Secure hướng tới sự an toàn, trực tiếp, hiệu quả và dễ dàng để chuyển tải và chia sẻ bất kỳ tập tin nào mà không cần tải chúng lên đám mây hoặc máy chủ trung gian.

Send Secure rất dễ sử dụng, nó miễn phí và bạn không cần tài khoản. Sau đây là cách sử dụng.

1. Người chia sẻ:

Trên trang chủ, bạn chọn file tải lên dịch vụ bằng cách:

  • Kéo thả.
  • Bấm Select a file.

2019 05 14 13 51 16 600x277 - Dùng Send Secure chia sẻ file tức thời theo dạng mạng ngang hàng

Dịch vụ không nói rõ dung lượng giới hạn tải lên nhưng bạn có thể chia sẻ định dạng file bất kỳ. Khi thử nghiệm, người viết có thể tải lên tập tin video dung lượng 300 MB có định dạng MKV.

2019 05 14 13 53 22 600x291 - Dùng Send Secure chia sẻ file tức thời theo dạng mạng ngang hàng

Bạn sẽ nhận được liên kết chia sẻ tức thì. Bạn bấm Copy sao chép lại và chai sẻ tới người nhận.

 

2. Người nhận:

Với người nhận, khi truy cập vào đường link thì quá trình tải sẽ được thực hiện ngay. File khi đến trạng thái 100% thì mới được lưu về bằng trình download của trình duyệt.

2019 05 14 13 55 08 600x291 - Dùng Send Secure chia sẻ file tức thời theo dạng mạng ngang hàng

Lưu ý:

  • Trong quá trình chuyển tải, cả người chai sẻ và người nhận không được đóng, làm tươi tab đang thực hiện.
  • Nếu một trong hai người nhận và chia sẻ bấm Cancel thì quá trình chuyển tải sẽ kết thúc.
  • Phiên bản miễn phí, dịch vụ giới hạn bạn chỉ được upload tối đa một file trong mỗi lượt thực hiện.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top