Connect with us
rss la gi featured - RSS là gì?

HỎI ĐÁP - TƯ VẤN

RSS là gì?


| 10/10/2017

RSS là một định dạng tập tin thuộc ngôn ngữ XML dùng trong việc chia sẻ tin tức Web (Web syndication) được dùng bởi nhiều website tin tức và weblog.

 

Định dạng file RSS có thể chứa nội dung cung cấp nội dung web và tóm lược nội dung web cùng với các liên kết đến phiên bản đầy đủ của nội dung tin đó, và các siêu-dữ-liệu (meta-data) khác. Thông tin này được cung cấp dưới dạng một tập tin XML được gọi là một RSS feed, webfeed, RSS stream, hay RSS channel. Cùng với việc hỗ trợ cung cấp chia sẻ thông tin, RSS cho phép những độc giả thường xuyên của một website có thể theo dõi các cập nhật của site đó dùng một aggregator.

Một chương trình gọi là một feed reader hay aggregator có thể kiểm tra xem một website có hỗ trợ RSS cho người dùng không và, nếu có, hiển thị những bài viết cập nhật nhất mà nó tìm thấy từ website đó. Ngày nay có thể tìm thấy RSS feeds trên rất nhiều trang web lớn, cũng như nhiều những site nhỏ. Hầu như trên mọi nền tảng như iOS, Android, Windows hay là nền web đều có những ứng dụng giúp bạn đọc RSS. Với iPhone bạn có thể tham khảo bài viết này, với Windows mời bạn tham khảo bài Các ứng dụng đọc tin tức RSS trên Windows 10. Nếu muốn dùng trên nền tảng web, bạn có thể dùng công cụ Feedly rất tiện lợi.

Trước RSS, có nhiều định dạng khác cũng từng được dùng cho vấn đề chia sẻ thông tin, nhưng không có định dạng nào được dùng rộng rãi cho đến ngày nay, vì hầu hết chủ yếu dùng cho từng dịch vụ đơn. Ví dụ, năm 1997 Microsoft tạo ra Channel Definition Format (CDF) cho chức năng Active Channel của Internet Explorer 4.0. Dave Winer cũng đã thiết kế định dạng XML cho việc chia sẻ thông tin riêng cho Scripting News weblog, ra đời năm 1997.

Xem thêm trong chuyên mục HỎI ĐÁP - TƯ VẤN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top