Connect with us

Tiện ích mở rộng nổi tiếng NoScript đã có cho Chrome

noscript featured - Tiện ích mở rộng nổi tiếng NoScript đã có cho Chrome

Tiện ích mở rộng nổi tiếng NoScript đã có cho Chromebài dởbài hay

NoScript là một tiện ích mở rộng bảo vệ sự riêng tư của bạn, nó rất nổi tiếng trên Firefox và đến hôm nay tiện ích đã có một phiên bản cho Chrome.
Phần mở rộng bảo mật và quyền riêng tư phổ biến của Firefox NoScript đã được phát hành cho trình duyệt web Google Chrome. NoScript có số lượng người dùng lớn thứ sáu trong số tất cả các tiện ích mở rộng của Firefox tại thời điểm viết bài, đủ để thấy tầm quan trọng của nó.

NoScript là một tiện ích mở rộng dành riêng cho Firefox trong một thời gian rất dài và là một trong những lý do chính khiến người dùng có ý thức bảo mật sử dụng Firefox thay vì Chrome hoặc các trình duyệt khác. Sau khi Firefox sử dụng hệ thống WebExtensions mới, các tiện ích mở rộng của nó dễ dàng tương thích hơn với các nền tảng khác. Và đó là mở đường cho tiện ích NoScript xuất hiện trên Chrome sau 14 năm độc quyền cho Firefox.

Các phiên bản Firefox và Chrome của NoScript chia sẻ một cơ sở mã nguồn và có thể hỗ trợ cho các trình duyệt khác trong tương lai. NoScript cho Chrome hoạt động giống như phiên bản Firefox WebExtension. Tiện ích mở rộng thêm biểu tượng vào thanh công cụ Chrome cho biết nội dung bị chặn. Khi vào một trang web, bạn bấm vào biểu tượng NoScript để xem các tracker được nhúng trong website.

chrome noscript 1 - Tiện ích mở rộng nổi tiếng NoScript đã có cho Chrome

Có ba tùy chọn: Temp. TRUSTED là tin tưởng tạm thời, TRUSTED là tin cậy hoàn toàn, và UNTRUSTED là không tin cậy. Với các nội dung bị gắn nhãn UNTRUSTED, sau này khi vào website thì nội dung đó sẽ không được tải (bao gồm cả quảng cáo). Nếu thường xuyên bị làm phiền bởi quảng cáo, muốn đảm bảo sự riêng tư hơn, bạn hãy cài NoScript để quản lý tất cả thông tin này nhé.

Lưu ý là hiện tải một trong những tính năng cực hay của NoScript là XSS Filter chưa được cập nhật trong phiên bản Chrome. Lý do là công cụ tiện ích mở rộng của Chrome không hỗ trợ một số tính năng mà Mozilla đã thêm vào Firefox.

Tải Noscript for Chrome theo liên kết bên dưới:

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fchrome.google - Tiện ích mở rộng nổi tiếng NoScript đã có cho Chrome
u CKz5I0qHmgSFnV5LfBv4OPcP45joYy1v1D OUWOFOA3xO70b0pKc7XxbL3JrQy6r qNWQW6w=w128 h128 e365 - Tiện ích mở rộng nổi tiếng NoScript đã có cho Chrome
Developer: Hackademix
Price: Free
  • kzPBw 5zJcuoy vuUeW12xjK6pi2PjFt4PE7H6iVv1ekBDiX8A03cJ6 ThDJTrKnADq6X1MI=w640 h400 e365 - Tiện ích mở rộng nổi tiếng NoScript đã có cho Chrome


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top