Page 1 of 4 1 2 4

Tiện ích mở rộng Microsoft Edge

Tiện ích mở rộng (Extensions) là một tính năng quan trọng của trình duyệt web Egde. Đây có thể xem là cửa hàng tiện ích cung cấp cho rất nhiều công cụ hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng mà không cần tải thêm phần mềm thứ 3 nào.

POPULAR POST

ADVERTISEMENT