Connect with us

Cách bật dark mode trên Microsoft Edge Chromium

microsoft edge chromium dark mode featured - Cách bật dark mode trên Microsoft Edge Chromium

Cách bật dark mode trên Microsoft Edge Chromiumbài dởbài hay

Trên Microsoft Edge Chromium có một tùy chọn giao diện tối, tuy nhiên bạn cần phải bật tùy chọn này lên.
Để bật chế độ tối (dark mode), bạn hãy mở ứng dụng Microsoft Edge Chromium, gõ vào thanh địa chỉ edge://flags.

microsoft edge dark mode 1 - Cách bật dark mode trên Microsoft Edge Chromium

Tìm mục Microsoft Edge theme, bật tùy chọn Enabled lên, sau đó tắt và khởi động lại Microsoft Edge Chromium.

Để thay đổi từ giao diện Light sang Dark, bạn không phải chỉnh trong Microsoft Edge mà trong phần Settings của Windows 10. Bạn hãy nhấp chuột phải vào màn hình nền Windows của bạn > chọn Personalize, chọn Colors > chọn Dark ở phần Choose your color.

microsoft edge dark mode 2 - Cách bật dark mode trên Microsoft Edge Chromium

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top