Connect with us

13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

iphone hand featured - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018bài dởbài hay

13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Sky Surfing

Tựa game lái máy bay kỳ lạ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Power Rangers: All Stars

Tựa game 5 anh em siêu nhân đã chính thức ra bản global.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Developer: NEXON Company
Price: Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Ravenhill®: Hidden Mystery

Game tìm kiếm đồ vật ẩn kết hợp với lối chơi nối-3.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Developer: MyTona
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

ScheduleNote

Ghi chú các kế hoạch hàng tháng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Developer: osamu
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

iMerger: Merge and Edit Videos

Ứng dụng ghép và chỉnh sửa video đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Developer: Zhigang Liu
Price: 22.000đ $0.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Material Weather

Ứng dụng thời tiết giao diện khá đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Price: 45.000đ $3.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Boom Land

Làm sao để có thể phá hủy toàn bộ một kết cấu?

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Developer: Mirage-lab
Price: 22.000đ $0.99
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Flick Champions Classic

Những trò chơi liên quan đến quả banh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Price: 22.000đ $1.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Frugi – Home Budget

Ứng dụng quản lý chi tiêu đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Developer: Iman Ghasempour
Price: 109.000đ $3.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Simple Cards – Training Tool

Tập luyện từ vựng bằng trò chơi flash card.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Price: 22.000đ $2.99
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Farm Flip Fun – Match Animals

Bé tìm các cặp hình giống nhau.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
Price: 22.000đ $1.99
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 11/11/2018

 

Hunger Games: Catching Fire – Panem Run

Tựa game dựa theo bộ phim Trò chơi sinh tử.

 

Heroes of Defence

Game kết hợp giữa thể loại tháp phòng thủ và Candy Crush.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top