Connect with us

Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web

Image Max URL featured - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web

Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang webbài dởbài hay

Image Max URL là một tiện ích mở rộng Firefox giúp bạn xem và mở hình ảnh bất kỳ trên 3000 trang web trong kích thước gốc thay vì phiên bản rút gọn.
Hiện nay, nhiều trang web nhằm tối ưu tốc độ tải trang và băng thông mà đã thu gọn làm giảm kích thước thật của hình ảnh làm nó mất đi nhiều chi tiết trên ảnh. Nếu muốn xem ảnh trong kích thước gốc, Image Max URL sẽ giúp bạn.

Image Max URL hỗ trợ Firefox, bạn cài đặt theo link bên dưới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Faddons.mozilla - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web
default 64 - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web
Developer: qsniyg
Price: Free

Còn Chrome và các trình duyệt khác (Opera, Microsoft Edge, Vivaldi,…) nếu muốn sử dụng thì cài đặt trước Tampermonkey > sau đó vào đây > bấm Install the script để cài đặt tiện ích.

Link cài Tampermonkey cho Chrome, Opera và các trình duyệt khác.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fchrome.google - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web
DpTJugPMhvs5tta9Wtpwj9iASQ2sM2ncKfKHnXzc0Z3CHOoH 0QMSmcpgFPaszJcq1uP0acr8A=w128 h128 e365 - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web
Developer: tampermonkey.net
Price: Free
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fwww.microsoft - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web
apps.15433.13510798887630003.ae2e0a54 d503 4da1 bff7 bb52382fa71d - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web
Developer: Jan Biniok
Price: Free

Tiện ích rất dễ sử dụng, bạn không cần thiết lập gì cả. Bạn chỉ cần mở trang web chứa hình ảnh muốn xem trong kích thước gốc.

2018 10 20 16 55 22 600x331 - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web

Một số trang web mà tiện ích hỗ trợ bao gồm:

– Trang web truyền thông xã hội: Instagram, Pinterest, Twitter, Tumblr, Weibo,…

– Trang web tin tức: BBC, Daily Mirror, Huffington Post, The Guardian, Vogue,…

– Trang lưu trữ hình ảnh chung: Cloudinary, Drupal, Imgix, WordPress,…

– Dịch vụ lưu trữ hình ảnh: Imgur, Flickr, DeviantArt, Pixiv, SmugMug,…

2018 10 20 16 23 40 - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web

Hình ảnh hiển thị trong kích thước thu gọn.

Tiếp theo, bạn để chuột lên bức ảnh > bấm Ctrl + Shift. Chờ vài giây, hình ảnh với kích thước gốc (nếu có) sẽ hiện thị trong pop-up. Bạn bấm vào để mở ảnh trong thẻ mới hay tải ảnh trong trình đơn chuột phải. Để thoát pop-up hiển thị ảnh kích thước gốc, bấm phím Ecs.

2018 10 20 16 23 58 - Cách xem hình ảnh kích thước đầy đủ trên trang web

Trình duyệt sau khi cài Image Max URL hiển thị ảnh trong kích thước đầy đủ.

Lưu ý: Nếu hình ảnh kích thước gốc không hiển thị có thể hình ảnh hiện tại đang ở kích thước lớn nhất hay ảnh bị chia tỉ lệ.

 

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top