Tag: Add-on

Trải nghiệm Firefox Lockbox

Trải nghiệm Firefox Lockbox

Mozilla vừa tung ra hai ứng dụng giúp bạn quản lý mật khẩu (Lockbox) và ghi chú (Notes) có khả năng đồng bộ giữa thiết bị di động và trình duyệt Firefox trên desktop. Trong bài viết này, TNS xin nói chi tiết hơn cách sử dụng Firefox Lockbox. Để ...

Mang thanh tải Chrome vào Firefox

Mang thanh tải Chrome vào Firefox

Bạn có muốn theo dõi file tải về trên Firefox với thanh hiển thị trạng thái download như Chrome. Tiện ích mở rộng WX Download Status Bar sẽ giúp bạn. Firefox cung cấp một nút Download để bạn theo dõi nhanh file tải về trên trình duyệt. Tuy nhiên, nó ...