Tag: Windows Powershell

Windows Powershell là gì?

Windows Powershell là gì?

Windows Powershell là công cụ do Microsoft tung ra ban đầu nhằm thay thế Command Prompt cung cấp nhiều "sức mạnh" kiểm soát hệ điều hành Windows. Mời bạn cùng TNS xem PowerShell có thể làm gì trong Windows của bạn. Windows Powershell là gì? Nó là một ngôn ngữ ...