Tag: Ứng dụng mới

Character AI: Trò chuyện cùng AI

Character AI: Trò chuyện cùng AI

Trải nghiệm tương lai của giao tiếp do AI cung cấp với Character AI - một ứng dụng di động sáng tạo mang các tính cách AI siêu thực vào cuộc sống. Với khả năng trò chuyện nâng cao và các công cụ sáng tạo mạnh mẽ, Character AI mang ...