Tag: SMS

Trải nghiệm Microsoft SMS Organizer

Trải nghiệm Microsoft SMS Organizer

Microsoft SMS Organizer là một trình quản lý tin nhắn SMS dành cho Android với nhiều chức năng hữu ích (phân loại tin nhắn, gửi SMS tự động theo lịch hẹn, nhắc nhở, tiết kiệm pin, sao lưu và phục hồi,…) và hoàn toàn có thay thế cho trình SMS ...