Tag: Safari

Cách xem nguồn trang web trên iPhone

Cách xem nguồn trang web trên iPhone

Nếu bạn làm viêc liên quan đến thiết kế web thì chắc sẽ quan tâm đến mã nguồn để tìm hiểu cấu trúc của trang web. Nó cực kỳ đơn giản để thực hiện khi dùng máy tính, tuy nhiên trên iPhone lại không có sẵn tính năng này. Vậy ...