Tag: Picture in Picture

Picture in Picture (hay cửa sổ thả nổi) là tính năng rất hay khi cho phép bạn vừa xem video vừa làm việc khác.

Bạn có thể sử dụng tính năng này trên hầu hết thiết bị như máy tính, tablet, điện thoại. Các ứng dụng video như Netflix, YouTube đều có hỗ trợ tính năng này.