Tag: Phoenix jailbreak

Đã có untethered jailbreak cho iOS 9.1 – 9.3.4

Untethered Jailbreak iOS 9.1 - 9.3.4

Tihmstar, thành viên vừa ra mắt công cụ jailbreak iOS 9.3.5 dành cho máy 32-bit hôm nay đả tung ra một công cụ mới giúp jailbreak dạng untethered đối với thiết bị 32-bit chạy iOS từ 9.1 đến 9.3.4. Nếu bạn chưa biết các khái niệm jailbreak, untethered jailbreak hay ...