Tag: lossless

Nhạc lossless là gì?

Nhạc lossless là gì?

Nhạc lossless là cách gọi về một phương pháp nén dữ liệu dùng trong âm thanh kỹ thuật số, cho phép nén nhỏ dung lượng của một file âm thanh mà không làm mất đi lượng tín hiệu có trong đó, nó tốt hơn so với MP3. Nhạc lossless có ...