Tag: Jailbreak iOS 11.4.1

Thông tin jailbreak iOS 11.4.1 và iOS 12.1.2

iOS 12 jailbreak có khả thi không?

Hai hôm nay có khá nhiều thông tin về jailbreak, đặc biệt là đối với hai phiên bản là iOS 11.4.1 và iOS 12.1.2. Trải Nghiệm Số xin phép tổng hợp lại thông tin giúp bạn. Đầu tiên là nhà phát triển tihmstar nổi tiếng cho biết anh đã jailbreak ...