Tag: IoT

Smartcity là gì?

Smartcity là gì?

Smart City là mô hình thành phố áp dụng công nghệ mới nhất để nâng cao chất lượng thành phố về mọi mặt. Đến nay, thế giới vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về Đô thị thông minh/Thành phố thông minh. Nhưng về cơ bản, đó là mô hình ...

Internet of things (IoT) là gì?

Internet of things (IoT) là gì?

Internet of things (IoT - tiếng Việt gọi là Internet vạn vật) là khái niệm chỉ một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó. Thực tế, Internet of things ...

Big Data là gì?

Những đơn vị lớn hơn Gigabyte, Terabyte

Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một thư viện dữ liệu rất lớn, được tổ chức cực kỳ phức tạp. Chúng đòi hỏi khả năng trích xuất tốt nhằm giúp nhiều cho hoạt động kinh doanh, nghiên cứu khoa học hay dự đoán một vấn đề gì đó. ...