Tag: Hacker

DNS over HTTPS là gì?

DNS over HTTPS là gì?

Để tìm hiểu DNS over HTTPS, đầu tiên bạn cần phải biết được DNS là gì, HTTPS là gì. DNS là gì?  Về cơ bản, tất cả các trang web đều có địa chỉ IP được tạo thành từ các số nhưng khó nhớ nên thường sử dụng tên. Khi ...