Tag: Facebook

Snapchat: Google ra giá 4 tỷ USD

Snapchat: Google ra giá 4 tỷ USD

Ngoài Facebook có ý định mua lại Snapchat, mới đây lại thêm Google ra giá 4 tỷ USD để mua lại ứng dụng nhắn tin độc đáo này. Tuy nhiên, dường như CEO Evan Spiegel của Snapchat lại tiếp tục lắc đầu từ chối.   Snapchat là ứng dụng nhắn ...