Tag: cross-platform

Cross-play là gì? Cross-platform play là gì?

Minecraft cross-play

Cross-play là một tính năng cho phép người chơi từ các nền tảng khác nhau có thể trải nghiệm game multiplayer cùng nhau như họ đang chơi cùng server trên một hệ máy nhất định. Về cơ bản, cross-play hay cross-platform play hoặc gọi đầy đủ hơn là chơi game ...