Tag: chặn quảng cáo

Total Adblock có gì hay?

Total Adblock có gì hay?

Tiện ích chặn quảng cáo trên trình duyệt là một thành phần không thể thiếu của mỗi người dùng khi muốn duyệt web thoải mái và nhanh hơn bởi không còn quảng cáo phiền nhiễu. Có rất nhiều tiện ích mở rộng hỗ trợ chặn quảng cáo, nổi tiếng và ...