Tag: Bing AI

Cách sử dụng Bing AI trong Skype

Cách sử dụng Bing AI trong Skype

Bing AI hay Bing mới được tích hợp tí tuệ nhân tạo (AI) mang lại câu trả lời dưới dạng văn bản tổng hợp thay vì các liên kết đã mang lại một làn gió mới khi tìm kiếm. Bên cạnh việc đem Bing AI lên ứng dụng Microsoft Bing ...