Tag: Appx

Thêm 5 theme tháng 3-2020 cho Windows 10

Thêm 5 theme tháng 3-2020 cho Windows 10

Microsoft vừa mới tung ra một số theme mới cho tháng 3 này để bạn bổ sung vào bộ sưu tập giao diện thay đổi cho Windows 10. 1. Paper Art PREMIUM: Theme là những hình ảnh đầy nghệ thuật với chủ đề gấp giấy Origami, bạn sẽ nhìn thấy ...