Tag: Amazon Go

Amazon Go là gì?

Amazon Go là gì?

Amazon Go là cửa hàng tiện lợi không cần quầy tính tiền của Amazon mới chính thức được đưa vào hoạt động sau thời gian thử nghiệm cho nội bộ nhân viên. Tại Amazon Go (thành phố Seattle), bạn mua hàng sẽ không phải thanh toán bằng tiền mặt, mọi ...