Tag: Amazon Chime

Trải nghiệm sử dụng Amazon Chime

Trải nghiệm sử dụng Amazon Chime

TNS đã giới thiệu qua ứng dụng trò chuyện nhóm Amazon Chime. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ứng dụng trò chuyện được đánh giá khá tốt. Ứng dụng cho tải và sử dụng miễn phí với tối đa hai người (phiên bản cơ bản, ...

Amazon Chime là gì?

Amazon Chime là gì?

Amazon Chime là ứng dụng chat video trực tuyến từ xa dành cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng trong các cuộc họp online. Amazon Chime hiện đã cho tải về miễn phí trên iOS, Android, Windows, macOS. Amazon Chime hỗ trợ video trò chuyện chất lượng cao và chia sẻ ...