App: iOS 18

iOS 18 sẽ có tính năng gì mới?

iOS 18

Apple không ngừng cải tiến hệ điều hành iOS của mình để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Tính năng mới trên iOS 18 bao gồm việc tận dụng các mô hình ngôn ngữ để làm cho Siri thông minh hơn. Ví dụ, Siri sẽ có khả ...