App: Gmail

Tổng hợp tất cả bài viết liên quan đến Gmail.

Gmail là gì? Thủ thuật hay về Gmail

Gmail là gì? Thủ thuật hay về Gmail

Vào cuối tháng 1/2022, Google đã chính thức trình bày chi tiết về giao diện mới cho Gmail trên web. Thiết kế lại này hiện đang được triển khai cho những người dùng Gmail đầu tiên, bao gồm cả những người có Tài khoản Google cá nhân. Xem thêm: Cách ...

Cách xem ảnh 3D ngay trong Gmail

Cách xem ảnh 3D ngay trong Gmail

Hình ảnh 3 chiều (3D) có thể mở dễ dàng trên Windows 10 bằng ứng dụng 3D Viewer cài đặt sẵn. Nhưng với máy tính đã gỡ bỏ ứng dụng này hay không được hỗ trợ, không có thay vì phải cài đặt thêm thì bạn có thể sử dụng ...

Page 1 of 4 1 2 4