Connect with us

Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

iphone headphone 2 featured - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đbài dởbài hay ()

Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI

Moment – Pro Camera

Ứng dụng chụp ảnh chuyện nghiệp vừa ra mắt trên iPhone, xem chi tiết tại đây.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: Moment Inc.
Price: Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Diamond Diaries Saga

Tựa game nối ba mới của King.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: King
Price: Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

The Great Ottomans

Tựa game chiến thuật MMO (MMORTS) mới ra mắt của ONEMT LIMITED.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: ONEMT LIMITED
Price: Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Best Rally

Game đua xe mini với góc nhìn trên cao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: Oddrok Oy
Price: Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Mystery Case Files: Revenant

Nếu bạn yêu thích thể loại game tìm đồ vật ẩn thì không nên bỏ qua tựa game này.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

Mini for Facebook – with Lock Feature

Ứng dụng giúp bạn vào Facebook khá nhẹ kèm theo là tính năng khoá Facebook không cho người khác xem trộm.

 

Mini for Twitter – with Lock Feature

Tương tự như ứng dụng trên nhưng dành cho mạng xã hội Twitter.

 

Ruler – tape measure length

Thước đo ảo dài 5m.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Touch Search – The Most Efficient Way to Search

Giúp sử dụng các công cụ tìm kiếm dễ dàng hơn trên iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Anime Pose 3D

Tìm hiểu về các hình thức vẽ Anime, giúp bạn hiểu thêm các bộ truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản được làm ra như thế nào.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: Chibig, S.L.U.
Price: 45.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Week Calendar Widget Pro

Thêm một bộ lịch tuần lên widget khá tiện lợi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: Crater Tech LLC
Price: 69.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Quill – Collaborative Drawing and Wireframing for Teams

Tham gia cùng thảo luận, brainstorming, lên ý tưởng thông qua ứng dụng Quill.

 

Noizio

Ứng dụng giúp tạo một loại âm thanh kết hợp nhiều thứ nhằm giúp bạn không bị những tiếng ồn xung quanh gây mất tập trung.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: Kyrylo Kovalin
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Fireworks Tap

Ứng dụng rất đơn giản, bạn nhấp vào màn hình để xem pháo hoa, có vậy thôi. Thư giãn xíu mà!

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: Jesse Potter
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

5 Minute Workout Challenge

Mỗi ngày dành năm phút cho thể thao với các bài tập đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: Crate Eight LLC
Price: 22.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ

 

Business Card Scanner-SamCard

Ứng dụng giúp bạn lưu các danh thiếp nhằm tiện tra cứu sau này.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
Developer: SamTeam
Price: 22.000đ 89.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 16 ứng dụng iOS mới và miễn phí ngày 11/7 trị giá 300.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top