Connect with us

Apple cho phép tải về iOS 10 Developer Beta 2

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Apple cho phép tải về iOS 10 Developer Beta 2

Apple vừa cho phép tải về bản iOS 10 Developer Beta 2, bản cập nhật có dung lượng 466,8MB nếu bạn cập nhập qua OTA.

Nếu thiết bị của bạn đang ở iOS 10 Developer Beta 1 bạn có thể dễ dàng cập nhật bằng cách vào Settings > General > Software Update. Nếu bạn chưa nâng cấp, bạn có thể tham khảo bài viết này để biết cách cài iOS 10 Developer beta 1 vào thiết bị.

More in CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

To Top