zzSender - Thông tin ứng dụng

Bài viết liên quan zzSender

Gửi file lên Firefox Send, WeTransfer, SendGB,… trong một nơi

zzSender là ứng dụng Android tiện lợi cho bạn khi cần chia sẻ file lên các dịch vụ như Firefox Send, WeTransfer,… từ một nơi mà không cần mở trình duyệt trong các tab khác nhau. Các dịch vụ chia sẻ file hiện nay có rất nhiều, chẳng hạn Firefox Send mà bạn có thể […]