Connect with us

Wi-Fi 802.11mc là gì? Wi-Fi RTT là gì?

wifi 802 11 mc featured - Wi-Fi 802.11mc là gì? Wi-Fi RTT là gì?

Wi-Fi 802.11mc là gì? Wi-Fi RTT là gì?bài dởbài hay

Wi-Fi IEEE 802.11mc hay còn được gọi là Wi-Fi Round-Trip-Time (RTT) là giao thức cho phép bạn theo dõi chính xác bạn đang ở đâu trong một tòa nhà.
Nếu như GPS có thể theo dõi vị trí chính xác của bạn ở ngoài trời, thì chuẩn Wi-Fi 802.11mc sẽ có thể làm được việc tương tự ở trong nhà. 802.11mc có khả năng lập bản đồ trong nhà – đặc biệt là trong các cơ sở lớn. Ví dụ: nếu bạn đến một khu mua sắm mà bạn chưa bao giờ đến trước đây, thay vì phải tìm bảng chỉ dẫn, bạn có thể dùng điện thoại để điều hướng đến vị trí muốn đi.

Bảo tàng, các cửa hàng cung cấp lớn và các cơ sở tương tự khác sẽ có thể tận dụng điều này. Và theo dự báo, nó sẽ được ứng dụng tốt nhất dành cho… bệnh viện. Hầu hết các bệnh viện là những nơi rất lớn với nhiều phòng ban, rất khó để đi. Điều hướng bằng WiFi RTT trong nhà sẽ giúp bạn dễ dàng đến nơi bạn đang cố gắng đi.

Một ứng dụng khác với Wi-Fi IEEE 802.11mc là dành cho nhà thông minh. Ví dụ, nếu bạn có nhiều thiết bị thông minh trong nhà, bạn có thể yêu cầu trợ lý ảo của mình xác định bạn đang ở trong phòng nào và chỉ bật những đèn đó mà không cần bạn nói bật chính xác loại đèn nào.

Wi-Fi 802.11mc hoạt động như thế nào?

Nguyên tắc theo dõi vị trí của bạn khá đơn giản. Về cơ bản, nó đo thời gian một tín hiệudi chuyển giữa thiết bị của bạn và điểm truy cập. Khi nhiều điểm truy cập là một phần của phương trình, nó có thể sử dụng dữ liệu từ tất cả các điểm này với nhau để định vị vị trí của bạn. Về lý thuyết, điện thoại của bạn thậm chí sẽ không cần kết nối với Wi-Fi để hoạt động — nó sẽ có thể ping điểm truy cập và định vị một vị trí chính xác mà không yêu cầu kết nối với các điểm truy cập đã nói.

Về quyền riêng tư, công nghệ yêu cầu một số quyền đặc biệt. Trên các thiết bị Android P có hỗ trợ phần cứng, ứng dụng của bạn có thể sử dụng các API RTT mới để đo khoảng cách tới các Điểm truy cập Wi-Fi có khả năng RTT (AP) gần đó. Thiết bị phải bật vị trí và bật tính năng quét Wi-Fi và ứng dụng của bạn phải có quyền ACCESS_FINE_LOCATION. Thiết bị không cần kết nối với AP để sử dụng RTT. Để duy trì sự riêng tư, chỉ có điện thoại mới có thể xác định khoảng cách với AP; các AP không có thông tin này.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top