Connect with us

Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtag

Vurku featured - Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtag

Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtagbài dởbài hay ()

Vurku sẽ giúp bạn tải nội dung (hình ảnh, video) chia sẻ bất kỳ trên Instagram theo nhiều cách khác nhau.
Việc tải nội dung chia sẻ trên Instagram hiện nay vô cùng đơn khi có nhiều cách thực hiện. Vurku là một dịch vụ web mới và hoàn toàn miễn phí có thể giúp bạn tải nội dung (hình ảnh, video) chia sẻ bất kỳ trên Instagram theo nhiều cách khác nhau.

1. Theo URL:

Trên trang chủ, bạn dán link của nội dung muốn tải vào trường URL trong Download any Instagram Post > bấm Download.

2019 03 09 16 14 52 600x279 - Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtag

Bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh hoặc video trong trang mới cùng thông tin về nó (nguồn link, tên chủ sở hữu, lời bình, số lượt thích, số lượt bình luận, thời gian đăng). Bây giờ, bạn bấm nút Download để tải về.

2019 03 09 16 17 26 600x428 - Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtag

 

2. Theo tên dùng:

Với tùy chọn này, bạn có thể xem và tải về toàn bộ nội dung chia sẻ của người dùng bất kỳ trên Instagram.

Tại Download posts by username, bạn thiết lập:

– Username: Nhập tên dùng của đối tượng muốn tải về.

– Post Type: Bạn chọn thể loại nội dung muốn tải. Mặc định là tất cả, gồm ảnh và video.

– Number of Posts: Bạn chọn số bài viết hiển thị trong một lượt tải.

2019 03 09 16 20 31 600x363 - Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtag

Sau cùng, bấm Download. Bạn chờ đơi để Vurku thực hiện nhiệm vụ của mình. Hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ nội dung chia sẻ của người dùng đã chọn. Bạn có thể lọc chúng hiển thị theo trình tự mới nhất, cũ nhất, số lượt thích nhiều, số lượt bình luận nhiều ở Sorted By.

2019 03 09 16 11 21 530x600 - Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtag

Bây giờ, muốn tải nội dung nào thì bấm vào Download. Nếu muốn tải hết thì bấm Select Page và chọn:

  • Download Selected Posts (ZIP) – Tải các lựa chọn trong tập tin nén zip.
  • Download All Post Data To Excel File – Tải về toàn bộ dữ liệu bài viết đã chọn trong tập tin Excel.

Lưu ý, cả hai tùy chọn download trên chỉ dành cho người dùng có tài khoản trả phí.

 

3. Theo hashtag:

Tùy chọn này mở rộng hơn khi cho phép bạn tải toàn bộ hình ảnh và video Instagram theo nhãn (hashtag).

2019 03 09 16 34 28 600x364 - Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtag

Tại Download Instagram posts by hashtag, bạn thiết lập:

– Hashtag: Bạn nhập tên nhãn muốn tìm kiếm và tải về.

– Post Type: Chọn thể loại muốn tải.

– Number of Posts: Chọn số lượng bài viết hiển thị và tải về trên một lượt.

2019 03 09 16 46 20 453x600 - Dùng Vurku tải ảnh, video Instagram theo URL, tên dùng, hashtag

Sau cùng, bấm Download và tải nội dung về.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top