Connect with us

Vietnet ký kết chiến lược cùng NT&T

1 - Vietnet ký kết chiến lược cùng NT&T

Vietnet ký kết chiến lược cùng NT&Tbài dởbài hay

Vietnet Distribution JSC và NT&T Solution Co., Ltd vừa ký Bản ghi nhớ Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược tại những thị trường mà hai bên có những thế mạnh về sản phẩm, giải pháp, thế mạnh về khách hàng và các kênh phân phối.
Nội dung Bản ghi nhớ Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược này tập trung vào các nội dung hợp tác phát triển kinh doanh giữa Vietnet và NT&T. Hai bên sẽ cùng nhau phối hợp ở những thị trường mà mình có thế mạnh về sản phẩm, giải pháp, khách hàng, kênh phân phối với tinh thần hợp tác hai bên vì khách hàng, để phục vụ khách hàng tốt hơn. Các sản phẩm, giải pháp công nghệ cũng sẽ được hai bên cam kết tính năng tốt nhất và hiệu suất cao nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ khi triển khai đến người dùng.

1 600x338 - Vietnet ký kết chiến lược cùng NT&T

Hợp tác giữa Vietnet và NT&T được thiết lập trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng hiện có, phát huy lợi thế của mỗi bên. Từ đó, phát triển mở rộng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường của các bên. Theo Thỏa thuận Hợp tác, Vietnet và NT&T khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác, toàn diện, lâu dài, bền vững, hướng tới sáp nhập có lộ trình.

Là các công ty phân phối Giải pháp CNTT tại Việt Nam, Vietnet chuyên về các giải pháp An ninh Bảo mật trong khi NT&T chuyên về toàn bộ dải sản phẩm giải pháp của Dell EMC bao gồm các giải pháp lưu trữ, môi trường điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng hội tụ, phân tích dữ liệu, các giải pháp máy chủ, bảo vệ dữ liệu.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top